29-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Meddelelser#2 - Inititativsag Det Konservative Folkeparti - Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren samt relevante ordførere vedr aftale om elevfordeling på gymnasierne#3 - Initiativsag Enhedslisten og Radikale Venstre - Modersmålsundervisning#4 - Boligselskabet Birkebo - Godkendelse af aftale om fleksibel venteliste#5 - Tiltrædelsesberetning til ny Kommunalbestyrelse fra revisionen (Revisionsberetning nr. 32)#6 - Revisionsberetning til Regnskab 2021 (Revisionsberetning nr. 33)#7 - Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om organisering, fastholdelse og rekruttering#8 - Udvidet integrationsansvar for ukrainske flygtninge#9 - Tillægsdonation fra Søllerød Rotary Klub til sociale arrangementer for ukrainske børn#10 - Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2021#11 - Nordsjællands Brandvæsen - ændring af samordningsaftale#12 - Nordsjællands Brandvæsen - brandteknisk gennemgang#13 - Muligheder for udvidelse af kapacitet på Dagtilbudsområdet#14 - Renoveringsbehov 2022 - Dagtilbudsområdet - Anlægsbevilling#15 - Ændret tildelingsmodel på Holte Skoles specialklasserækker#16 - Strategi for fremtidens midlertidige pladser#17 - Anlægsbevilling i forbindelse med etablering af fysiske rammer for fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården#18 - Status vedrørende afhændelse af Krogholmgård samt betaling af tomgangsleje#19 - Klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune - Godkendelse af høringsudkast#20 - Grøn varmeforsyning i Rudersdal - Anlægsbevilling#21 - Tilskud til cykelparkering - Anlægsbevilling#22 - Tilsagn fra cykelpuljen til cykelprojekt på Hørsholm Kongevej#23 - Opførelse af permanente læskure i Vaserne og Maglemosen - Anlægsbevilling#24 - Sørestaurering af Løgsø - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling#25 - Renovering af Trørød Torv - Anlægsregnskab#26 - Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse#27 - Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af udendørs belysning på P-plads. Bevilling#28 - Birkerød Tennis- og Squashanlæg - Udskiftning af de skrå tagflader. Bevilling#29 - Den Kommunale Kompetencefond - Bevilling til kompetenceudviklingsforløb på kommunens idrætsanlæg. Driftsbevilling#30 - Investeringsoversigt, ændringer i 2022#33 - Ny valgstyrerformand på Birkerød Skole

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 29. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 286
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 286
There is no video in the channel yet. There is no video yet.